BN Komentar25.05.2017.

Travanjski BN index bilježi lagani rast u odnosu na prethodni mjesec, ali i na isto razdoblje prošle godine. Na pojedinim mikrolokacijama došlo je do povećanja cijena novogradnje, što je rezultiralo i malim porastom cijena starogradnje, no to se uglavnom odnosi na područje Zagreba.
Približavanjem ljetnih mjeseci raste potražnja za nekretninama na priobalju pa se na tom području očekuje veći broj realiziranih transakcija, stoga možemo očekivati i lagani rast cijena.
Što se tiče kontinentalnog dijela Hrvatske potražnja je i dalje mala, a izuzetak su veći gradovi i Zagreb gdje i dalje postoji interes za nekretninama, no samo na pojedinim područjima.
Prema predviđanjima BN index će nastaviti lagani rast i u narednim mjesecima sve do kraja sezone kada se fokus ponovno prebacuje na kontinentalni dio Hrvatske.

BN Index

BN indeks je jedinstveni indeks koji prati kretanja cijena stambenih nekretnina na području Republike Hrvatske. BN indeks se temelji na podacima postignutih cijena tipičnih nekretnina na tipičnim lokacijama iz baze Burze nekretnina. BN indeks se objavljuje jednom mjesečno.

BN indexs graf 201703

BN indeks 04/2017

174,2

Promjena u odnosu na prošli mjesec

0.22%

Promjena u odnosu na godinu dana

0,14%

Tražene i postignute cijene

Graf pokazuje kretanje traženih i postignutih cijena, od 1997.-2015.g., u HR za stanogradnju

Tražene i postignute cijene legenda
 

Prosječno postignute cijene

Graf prikazuje odnos između realiziranih cijena stambenih nekretnina za Grad Zagreb, Jadran i cijelu Hrvatsku, a na temelju podataka iz baze Burze nekretnina.

Prosječno postignute cijene legenda

Barometar cijena

Barometar cijena pokazuje kretanje cijena stambenih nekretnina na tjednoj bazi, temeljeno na podacima iz baze Burze nekretnina.

Prosječna cijena (EUR/m2)
Hrvatska Zagreb Obala Ostalo
0 0 0 0